ស្វែងរកអាជីវកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវសំរាប់លោកអ្នក

FInd your right business in Cambodia

$ 300 ទៅ $ 2,500,000

$ 300 ទៅ $ 2,500,000

$ 300 ទៅ $ 2,500,000

យើងបានរកឃើញ 0 លទ្ធផល។ មើលលទ្ធផល
លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក

វិធីល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

មានអាជីវកម្មល្អ ៗ ជាច្រើន។ យើងចង់ណែនាំអាជីវកម្មកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទឱកាសអាជីវកម្មសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់លក់។ សូមស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដ៏ល្អនៅកម្ពុជា!

PICK UP!

Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារ...

$ 7,000 Negotiable
សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ តម្លៃ​សេង​ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារបាន​ តម្ល ...
សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ តម្លៃ​សេង​ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារបាន​ តម្ល ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងភោជនីយដ្ឋាន

$ 4,500
ភោជនីយដ្ឋានសំរាប់សេង តម្លៃ​សេង ៤៥០០$ ថ្លៃជួល ៣០០០$ ចរចារ បូករួមប ...
ភោជនីយដ្ឋានសំរាប់សេង តម្លៃ​សេង ៤៥០០$ ថ្លៃជួល ៣០០០$ ចរចារ បូករួមប ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​

Can negotiate
សេងហាងសាឡន(សេងបន្ទាន់) តំលៃចរចារបាន សេវាកម្មមាន : តរ៉ោមភ្នែក ធ្វ ...
សេងហាងសាឡន(សេងបន្ទាន់) តំលៃចរចារបាន សេវាកម្មមាន : តរ៉ោមភ្នែក ធ្វ ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ពិសេស

(English) JAPAN QUALITY SUSHI BIZ FRANCHISE

$ 2,380 FC start up fee
សូមទោស, ការស្វែងរកមួយនេះមានតែនៅក្នុង “អង់គ្លេស (ស.រ.អ)R ...
សូមទោស, ការស្វែងរកមួយនេះមានតែនៅក្នុង “អង់គ្លេស (ស.រ.អ)R ...
2
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងសាឡន​

$ 1,700
សេងហាងសាឡន​ តម្លៃ:1700$ ចរចារបាន​ ថ្លៃផ្ទះជួល:១៥០$ ចរចារបាន ទីតា ...
សេងហាងសាឡន​ តម្លៃ:1700$ ចរចារបាន​ ថ្លៃផ្ទះជួល:១៥០$ ចរចារបាន ទីតា ...
7
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

ហាងកាហ្វេសេងបន្ទាន់ 15000$ចរចារ​

$ 15,000 Negotiable
យេីងខ្ញុំត្រូវកាសេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ក្នុងតំលៃ15000$ចរចារ ។ ហាងយេី ...
យេីងខ្ញុំត្រូវកាសេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ក្នុងតំលៃ15000$ចរចារ ។ ហាងយេី ...
3
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

$ 1,200 Negotiable
តូបសេង តូប 4*8 នៅ ជាប់ផ្លូវ បូរី សន្តិភាព2 តម្លៃ1200$ ចចារបាន ជួ ...
តូបសេង តូប 4*8 នៅ ជាប់ផ្លូវ បូរី សន្តិភាព2 តម្លៃ1200$ ចចារបាន ជួ ...
2
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​

$ 3,000 Urgently
សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​ តម្លៃសេង​ ៣០០០$ បើមិនចង់សេងហាងទេ​ ...
សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​ តម្លៃសេង​ ៣០០០$ បើមិនចង់សេងហាងទេ​ ...

Franchise

Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ពិសេស

(English) JAPAN QUALITY SUSHI BIZ FRANCHISE

$ 2,380 FC start up fee
សូមទោស, ការស្វែងរកមួយនេះមានតែនៅក្នុង “អង់គ្លេស (ស.រ.អ)R ...
សូមទោស, ការស្វែងរកមួយនេះមានតែនៅក្នុង “អង់គ្លេស (ស.រ.អ)R ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស

FRANCHISE CHAPAYOM CAMBODIA

$ 12,500 Initial Fee
ផ្ទះឆាផះយ៉ម គឺជាយីហោដ៏ល្បីល្បាញដែលបានបង្កេីតឡេីងដំបូង និងទីស្នាក ...
ផ្ទះឆាផះយ៉ម គឺជាយីហោដ៏ល្បីល្បាញដែលបានបង្កេីតឡេីងដំបូង និងទីស្នាក ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស

FRANCHISE CHICANO CAMBODIA

$ 12,500 Initial Fee
ឱកាសពិសេស​សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចែកចាយកម្មសិទ្ធិយីហោ! ឈីក ...
ឱកាសពិសេស​សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចែកចាយកម្មសិទ្ធិយីហោ! ឈីក ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ពិសេស

ROLL ROLL ICE CREAM! YUMMY!

$ 4,980 Initial Fee
From Mar 2021. We are offering franchise opportunity for Cambodi ...
From Mar 2021. We are offering franchise opportunity for Cambodi ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

(English) Japanese sweet potato brand franch...

$ 3,000 Initial Fee

ការចុះបញ្ជីតាមប្រភេទ

ស្វែងរកប្រភេទអាជីវកម្មដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ ដូចពិភពលោកដឹងស្រាប់ហើយផលិតផលនៅកម្ពុជាមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាគុណភាពនៃអាជីវកម្ម។

ហាងកាហ្វេ

38 ការចុះបញ្ជី

បារ / ផាប់

5 ការចុះបញ្ជី

ហាងសម្លៀកបំពាក់

13 ការចុះបញ្ជី

ហាងបោកអ៊ុត

8 ការចុះបញ្ជី

ហាងលក់ទំនិញទូទៅ

19 ការចុះបញ្ជី

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

1 ការចុះបញ្ជី

ភោជនីយដ្ឋាន

58 ការចុះបញ្ជី

អាជីវកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទេ? សូមស្វែងរកនៅខាងក្រោមសម្រាប់បញ្ជីអាជីវកម្មកម្ពុជាសម្រាប់លក់។ មានអាជីវកម្មល្អ ៗ ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លះត្រូវបិទទ្វារព្រោះគ្មានអ្នកស្នងទេ។ សង្ឃឹមថាអ្នកអាចយកអាជីវកម្មនិងស្មារតីរបស់ពួកគេ។

ហាងកាហ្វេ
បារ / ផាប់
ភោជនីយដ្ឋាន
កន្លែងស្នាក់នៅ
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងស្លាបមាន់

$ 15,000 Urgently
សេងហាងស្លាបមាន់ និងសំភារៈទាំងអស់ បន្ទាន់ (ហាងអាចលក់coffee ថែមបាន ...
សេងហាងស្លាបមាន់ និងសំភារៈទាំងអស់ បន្ទាន់ (ហាងអាចលក់coffee ថែមបាន ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង ការហ្វេ និងភោជនីដ្ឋាន

$ 20,000 Negotiable
សេងហាង ការហ្វេ និងភោជនីដ្ឋាន តម្លៃ$ 20000$ ចរចារ មានអតិថិជនស្រាប ...
សេងហាង ការហ្វេ និងភោជនីដ្ឋាន តម្លៃ$ 20000$ ចរចារ មានអតិថិជនស្រាប ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារ...

$ 7,000 Negotiable
សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ តម្លៃ​សេង​ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារបាន​ តម្ល ...
សេងភោជនីយដ្ថាន បន្ទាន់ តម្លៃ​សេង​ 7000$ ក្នុងតម្លៃចរចារបាន​ តម្ល ...

លក្ខណៈសម្បត្តិតាមតំបន់

នេះជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាលក់ឬក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាកំពុងស្វែង

រកដៃគូឫចាប់អារម្មណ៍លក់យីហោរបស់ខ្លួន។

ព្រះសីហនុ

0 ការចុះបញ្ជី

កំពត

0 ការចុះបញ្ជី

កែប

3 ការចុះបញ្ជី

លក្ខណៈពិសេស

ទាំងនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រភេទលក់។ អ្នកអាចបង្កើតបញ្ជីដោយប្រើ“ លេខកូដខ្លីចុងក្រោយនៃការចុះបញ្ជី” និងបង្ហាញធាតុតាមប្រភេទជាក់លាក់។

សណ្ឋាគារសម្រាប់លក់

បញ្ជីប្រៀបធៀប