លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក

របៀបលក់អាជីវកម្ម

សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានជ្រេីសរេីសយកគេហទំព័រយេីងក្នុងការទិញអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក!

ទីនេះជាកន្លែងដែលអ្នកអាចស្វែងរកបញ្ជីអាជីវកម្មថ្មីៗសម្រាប់លក់បានដោយសេរី។

បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វេីការចុះឈ្មោះ​ អ្នកអាចមេីលឃេីញនូវលក្ខខណ្ឌលម្អិតនានា​ ដេីម្បីស្វែងរកអាជីវកម្មដែលសមស្របបំផុតចំពោះអ្នក។

នៅទីនេះ​ គេហទំព័ររបស់យេីងដេីរតួត្រឹមតែជាវេទិការវាងអ្នកទិញ​ និងអ្នកលក់តែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះហេីយ​ យេីងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវារាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកេីតមានឡេីងចំពោះអ្នកប្រេីឡេីយ។

សូមចុចខាងក្រោមនេះដេីម្បីបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះ​ និងចាប់យកឱកាស់ដ៏ល្អបំផុតនេះ។

អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ​ 096​ 888​ 6688​ /​ 099​ 999​ 820​ ឬក៏ផ្ញេីសារតាមរយ:អ៊ីមែល​ marketing@khmerway.com។ ក្រុមការងារយេីងខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកអំពីរបៀបប្រេីប្រាស់។

ពេលដែលអ្នកបានពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់យេីងរួចរាល់​ យេីងនឹងផ្ញេីទម្រង់បែបបទទៅឱ្យលោកអ្នកបំពេញជាភាសាខ្មែរ​ និងភាសាអង់គ្លេស(អ្នកអាចជ្រេីសយកភាសាតែមួយក៏បាន)​ និងបន្ថែមពីនេះ​ សូមផ្ញេីរូបភាពសម្រាប់ការបង្ហោះផងដែរ។

ក្រុមការងារយេីងខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យទម្រង់បែបបទ​ និងរូបភាពដែលអ្នកបានបំពេញ​ ប្រសិនបេីទិន្នន័យទាំងនោះត្រឹមត្រូវ​ ក្រុមការងារយេីងខ្ញុំនឹងធ្វេីការបង្ហោះទិន្នន័យបស់អ្នកនៅលេីគេហទំព័ររបស់យេីងក្នុងអំឡុងពេល៥ថ្ងៃ​ ហេីយក្រុមការងាររបស់យេីងនឹងផ្ដល់ជូនលេខសម្គាល់​ និងលេខសម្ងាត់ក្នុងការកែប្រែទិន្នន័យរបស់អ្នក។

 

  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប