បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងកាហ្វេ

7
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

ហាងកាហ្វេសេងបន្ទាន់ 15000$ចរចារ​

$ 15,000 Negotiable
យេីងខ្ញុំត្រូវកាសេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ក្នុងតំលៃ15000$ចរចារ ។ ហាងយេី ...
យេីងខ្ញុំត្រូវកាសេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ក្នុងតំលៃ15000$ចរចារ ។ ហាងយេី ...
2
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​

$ 3,000 Urgently
សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​ តម្លៃសេង​ ៣០០០$ បើមិនចង់សេងហាងទេ​ ...
សេងហាង​ បូកបញ្ចូលទាំងសម្ភារះ​ តម្លៃសេង​ ៣០០០$ បើមិនចង់សេងហាងទេ​ ...
13
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់

$ 7,000 Negotiable
• សេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ • ទីតាំង៖ លើផ្លូវ 480 ក្បែរសាលា ACE សាខាទួ ...
• សេងហាងកាហ្វេបន្ទាន់ • ទីតាំង៖ លើផ្លូវ 480 ក្បែរសាលា ACE សាខាទួ ...
Biz for Sale
ផ្អាកដំណើរការ

ហាងកាហ្វេនិងយីហោសំរាប់លក់

$ 13,000
ឱកាសល្អសំរាប់លោកអ្នកក្នុងការបន្តឬពង្រីកជំនួញថ្មីដែលមានឈ្មោះយីហោស្រាប់!​​ ហាងបានរៀបចំស្អាតស [ច្រើនទៀត]
ឱកាសល្អសំរាប់លោកអ្នកក្នុងការបន្តឬពង្រីកជំនួញថ្មីដែលមានឈ្មោះយីហោស្រាប់!​​ ហាងបានរៀបចំស្អាតស្រាប់ជាងគេ​ក្នុងតំបន់ដែលស [ច្រើនទៀត]
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស

FRANCHISE CHAPAYOM CAMBODIA

$ 12,500 Initial Fee
ផ្ទះឆាផះយ៉ម គឺជាយីហោដ៏ល្បីល្បាញដែលបានបង្កេីតឡេីងដំបូង និងទីស្នាក ...
ផ្ទះឆាផះយ៉ម គឺជាយីហោដ៏ល្បីល្បាញដែលបានបង្កេីតឡេីងដំបូង និងទីស្នាក ...
Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស

FRANCHISE CHICANO CAMBODIA

$ 12,500 Initial Fee
ឱកាសពិសេស​សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចែកចាយកម្មសិទ្ធិយីហោ! ឈីក ...
ឱកាសពិសេស​សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចែកចាយកម្មសិទ្ធិយីហោ! ឈីក ...
5
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

$ 6,500 Urgently
សេងហាងកាហ្វេ បាយព្រឹកល្ងាច បន្ទាន់ តំលៃ សេង 6500$ ចូលមកបើកលក់បាន ...
សេងហាងកាហ្វេ បាយព្រឹកល្ងាច បន្ទាន់ តំលៃ សេង 6500$ ចូលមកបើកលក់បាន ...
4
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងកាហ្វេ

For price,feel free to contact
សេងហាងកាហ្វេ ក្នុងតម្លៃពិសេស ទីតាំងមានបរិយាកាសល្អ បែបធម្មជាតិ ចំ ...
សេងហាងកាហ្វេ ក្នុងតម្លៃពិសេស ទីតាំងមានបរិយាកាសល្អ បែបធម្មជាតិ ចំ ...
7
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងកាហ្វេ

Spacial price $ 5,500 Urgently
ហាងកាហ្វេបន្ទាន់សេង (តម្លៃ ពិសេសខ្លាំង) -សំភារៈ នៅថ្មីទាំងអស់ -ស ...
ហាងកាហ្វេបន្ទាន់សេង (តម្លៃ ពិសេសខ្លាំង) -សំភារៈ នៅថ្មីទាំងអស់ -ស ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងកាហ្វេ

$ 8,000
សេងហាង ក៏បាន សេងតែសំភារះក៍បាន សេងហាង 8000$ ចរចា ថ្លៃជួល 650$ / 1 ...
សេងហាង ក៏បាន សេងតែសំភារះក៍បាន សេងហាង 8000$ ចរចា ថ្លៃជួល 650$ / 1 ...
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប