បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង កសិកម្ម​ /​ ដីស្រែចម្ការ

Biz for Sale

ចម្ការម្រេចសម្រាប់លក់

$ 80,000
ចម្ការម្រេចត្រូវការលក់បន្ទាន់! ប្លង់រឹង ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិចម្ការបី ស្រុកកែប ខេត្តកែប [ច្រើនទៀត]
ចម្ការម្រេចត្រូវការលក់បន្ទាន់! ប្លង់រឹង ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិចម្ការបី ស្រុកកែប ខេត្តកែប ដីចម្ការទាំងមូលនៅក្នុ [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប