បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង បារ / ផាប់

Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

បារសម្រាប់លក់

$ 20,000
Bar for Sale! It is located in front of a very lively neighborhood, Soriya Mall and has b [ច្រើនទៀត]
Bar for Sale! It is located in front of a very lively neighborhood, Soriya Mall and has been operated for 4 years. [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

(English) The Mash Mini Pub For Sale

$ 10,000 Can negotiate
សេងហាង Cocktail and Beer តម្លៃ:10000$ ចរចារបាន របស់សេងមាន : ហាងផ ...
សេងហាង Cocktail and Beer តម្លៃ:10000$ ចរចារបាន របស់សេងមាន : ហាងផ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង បែប Continer Pub

$ 1,999 Negotiable price(include some material
– សេងហាង បែប Continer Pub មានបន្ទប់ VIP នៅជាន់លើ មានឃ្លាំង ...
– សេងហាង បែប Continer Pub មានបន្ទប់ VIP នៅជាន់លើ មានឃ្លាំង ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងហាងស្កាយបារ៍ និងសម្ភារៈ

$ 12,800
សេងហាង និងសម្ភារៈ ទីតាំង៖ #195E3, ផ្លូវ១៣០កែងផ្លូវស៊ីសុវត្ថិមាត់ទន្លេ ស. ផ្សារកណ្ដាល១ ខ [ច្រើនទៀត]
សេងហាង និងសម្ភារៈ ទីតាំង៖ #195E3, ផ្លូវ១៣០កែងផ្លូវស៊ីសុវត្ថិមាត់ទន្លេ ស. ផ្សារកណ្ដាល១ ខ. ដូនពេញ ភ្នំពេញ ជាតំប [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់

$ 28,000
នាងខ្ញុំត្រូវការសេងភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ទីតាំង៖ បុរីពិភពថ្មី ចំការដូង សម្ភារៈក្នុងហាង [ច្រើនទៀត]
នាងខ្ញុំត្រូវការសេងភោជនីយដ្ឋាន និងផាប់ ទីតាំង៖ បុរីពិភពថ្មី ចំការដូង សម្ភារៈក្នុងហាងមានស្រាប់មិនបាច់ទិញចូល ហ [ច្រើនទៀត]
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប