បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងបោកអ៊ុត

7
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងបោកអ៊ុត

$ 12,000 Negotiable
សេងហាងបោកអ៊ុត -តម្លៃសរុប $12000 (ចរចា) -ទំហំផ្ទះ 4ម×16ម បន្ទប់គេ ...
សេងហាងបោកអ៊ុត -តម្លៃសរុប $12000 (ចរចា) -ទំហំផ្ទះ 4ម×16ម បន្ទប់គេ ...
4
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងបោកអ៊ុត

$ 8,500 Negotiable
សេងហាងបោកអ៊ុត បន្ទាន់ តម្លៃសរុប $8500 (ចរចា) ទំហំផ្ទះ 4ម×16ម បន្ ...
សេងហាងបោកអ៊ុត បន្ទាន់ តម្លៃសរុប $8500 (ចរចា) ទំហំផ្ទះ 4ម×16ម បន្ ...
6
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងសម្ភារ:បោកអ៊ុត

$ 500 Urgently
សម្ភារ:រួមមានដូចខាងក្រោម: -ទូទឹកកក1 -ម៉ាស៉ីនបោកខោអាវ1 -ធ្នើរដាក់ ...
សម្ភារ:រួមមានដូចខាងក្រោម: -ទូទឹកកក1 -ម៉ាស៉ីនបោកខោអាវ1 -ធ្នើរដាក់ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

Contact us please
សេងហាងបោកអ៊ុត យក្សា(មូលហេតុ ហត់ ធ្វើតែម្នាក់ឯង) ឥវ៉ាន់រួមមាន: ម៉ ...
សេងហាងបោកអ៊ុត យក្សា(មូលហេតុ ហត់ ធ្វើតែម្នាក់ឯង) ឥវ៉ាន់រួមមាន: ម៉ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងបោកអ៊ុត

$ 5,500
សេងហាងបោកអ៊ុត មានម៉ូយស្រាប់ ផ្លូវកែង ក្រោយ ស្តុប Nokia ។ ការរៀបច ...
សេងហាងបោកអ៊ុត មានម៉ូយស្រាប់ ផ្លូវកែង ក្រោយ ស្តុប Nokia ។ ការរៀបច ...
Biz for Sale
ផ្អាកដំណើរការ

សេងហាងបោកអ៊ុត

$ 3,900
សេងហាងបោកអ៊ុត មានម៉ូយស្រាប់ ជាប់ផ្ទះកែង ទីតាំងម្តុំបុរីហាយធិច១។ ...
សេងហាងបោកអ៊ុត មានម៉ូយស្រាប់ ជាប់ផ្ទះកែង ទីតាំងម្តុំបុរីហាយធិច១។ ...
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

ហាងបោកគក់សំរាប់លក់

$ 4,500
សេងហាងបោកគក់បន្ទាន់ មានអតិថិជនស្រាប់! តម្លៃលក់ត្រឹមតែ $4,500 ប៉ុណ្ណោះ មានប្រាក់កក់ $350 ផ [ច្រើនទៀត]
សេងហាងបោកគក់បន្ទាន់ មានអតិថិជនស្រាប់! តម្លៃលក់ត្រឹមតែ $4,500 ប៉ុណ្ណោះ មានប្រាក់កក់ $350 ផុតកុងត្រាខែតុលា ឆ្នាំ2021 [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

សេងហាងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់

$ 6,800
ឱកាសល្អក្នុងការចាប់យកអាជីវកម្មថ្មី! ហាងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ យក្សា ស្ដិតនៅលើផ្លូវ​ 310 កែងនឹ [ច្រើនទៀត]
ឱកាសល្អក្នុងការចាប់យកអាជីវកម្មថ្មី! ហាងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ យក្សា ស្ដិតនៅលើផ្លូវ​ 310 កែងនឹងផ្លូវ 95​ ត្រូវការរកម្ចា [ច្រើនទៀត]

បញ្ជីប្រៀបធៀប