បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ហាងលក់ទំនិញទូទៅ

3
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

$ 1,200 Negotiable
តូបសេង តូប 4*8 នៅ ជាប់ផ្លូវ បូរី សន្តិភាព2 តម្លៃ1200$ ចចារបាន ជួ ...
តូបសេង តូប 4*8 នៅ ជាប់ផ្លូវ បូរី សន្តិភាព2 តម្លៃ1200$ ចចារបាន ជួ ...
3
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងសំបកហាង

$ 6,000 Spacial Price
សេង​ ៦០០០$ សំបកហាង នៅជិតផ្សាទំនើប Pencil បងប្អូនចាប់អារម្មណ៏សូមទ ...
សេង​ ៦០០០$ សំបកហាង នៅជិតផ្សាទំនើប Pencil បងប្អូនចាប់អារម្មណ៏សូមទ ...
2
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង

$ 4,000 Spacial Price
ហាងខ្ញុំសេង ៤០០០$ ចរចាបង នៅប្រាក់កក់១៨០០$ ថ្លៃជួល ៦០០$ ក្នុង១ខែប ...
ហាងខ្ញុំសេង ៤០០០$ ចរចាបង នៅប្រាក់កក់១៨០០$ ថ្លៃជួល ៦០០$ ក្នុង១ខែប ...
4
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាង​

Urgently $ 2,200 Spacial Price
សេង​ទីតាំង​ល្អ​ សម្រាប់​អ្នក​ចង់​រកស៊ី​មិន​កប់​លុយ​ មាន​ម៉ូយ​ស្រ ...
សេង​ទីតាំង​ល្អ​ សម្រាប់​អ្នក​ចង់​រកស៊ី​មិន​កប់​លុយ​ មាន​ម៉ូយ​ស្រ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងហាងបាល់មូលស្រួយ

$ 3,600 Include some material
សេងបាល់មូលស្រួយ តំលៃ​ 3,600$​ (ចំនេញអីវ៉ាន់ជិត1000$) ទទួលបានការប ...
សេងបាល់មូលស្រួយ តំលៃ​ 3,600$​ (ចំនេញអីវ៉ាន់ជិត1000$) ទទួលបានការប ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

សេងតូប​

Contact us please
សេងតូប​ ឬជួលតូប កន្លែងមានទីប្រជុំជនច្រើន កុះករ​ ទីតាំងល្ធ ជាតំបន ...
សេងតូប​ ឬជួលតូប កន្លែងមានទីប្រជុំជនច្រើន កុះករ​ ទីតាំងល្ធ ជាតំបន ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ហាងសំរាប់សេង​

Spacial price $ 1,800 Include some material
ហាងសំរាប់សេងបន្ទាន់ សេងក្នុងតំលៃ (1,800$) បូករួមទាំងលុយកក់ (400$ ...
ហាងសំរាប់សេងបន្ទាន់ សេងក្នុងតំលៃ (1,800$) បូករួមទាំងលុយកក់ (400$ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង​

$ 5,000 Include deposite price 200$
សេងហាងក្រោយវិទ្យាស្ឌានវ៉ាន់ដា -តម្លៃ៥០០០$ រួមទាំងប្រាក់១២០០$ -ទំ ...
សេងហាងក្រោយវិទ្យាស្ឌានវ៉ាន់ដា -តម្លៃ៥០០០$ រួមទាំងប្រាក់១២០០$ -ទំ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងទាំងមូល ឬសេងទីតាំង

$ 18,000
សេងហាងទាំងមូល ឬសេងទីតាំង -. ហាងទើបបើកថ្មីចុងខែ ១ នៅសល់កុងត្រា ៥ឆ ...
សេងហាងទាំងមូល ឬសេងទីតាំង -. ហាងទើបបើកថ្មីចុងខែ ១ នៅសល់កុងត្រា ៥ឆ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងតូបក្នុងផ្សារ

$ 9,000
-ចង់លក់តូបក្នុងផ្សារ ទាំងសំបកតូប និង ឥវ៉ាន់ លក់តំលៃធូរ មហា ធូ ! ...
-ចង់លក់តូបក្នុងផ្សារ ទាំងសំបកតូប និង ឥវ៉ាន់ លក់តំលៃធូរ មហា ធូ ! ...
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប