បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង កែប

Franchise
ការផ្តល់ជូនពិសេស
ការផ្តល់ជូនថ្មី

(English) Japanese sweet potato brand franch...

$ 3,000 Initial Fee
Biz for Sale

ចម្ការម្រេចសម្រាប់លក់

$ 80,000
ចម្ការម្រេចត្រូវការលក់បន្ទាន់! ប្លង់រឹង ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិចម្ការបី ស្រុកកែប ខេត្តកែប [ច្រើនទៀត]
ចម្ការម្រេចត្រូវការលក់បន្ទាន់! ប្លង់រឹង ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិចម្ការបី ស្រុកកែប ខេត្តកែប ដីចម្ការទាំងមូលនៅក្នុ [ច្រើនទៀត]
Biz for Sale
​កំពុងដំណើរការ

ភោជ្ជណីយដ្ឋាន និងផ្ទះសម្រាប់លក់

$ 27,000
ភោជ្ជណីយដ្ឋាន និងផ្ទះសេងបន្ទាន់! តម្លៃ៖ USD 27,000 (ចរចារបាន) ទីតាំង៖ ក្រុងកែប នៅជិត [ច្រើនទៀត]
ភោជ្ជណីយដ្ឋាន និងផ្ទះសេងបន្ទាន់! តម្លៃ៖ USD 27,000 (ចរចារបាន) ទីតាំង៖ ក្រុងកែប នៅជិត កោះទន្សាយ មានទេសភាពមាត់ស [ច្រើនទៀត]

បញ្ជីប្រៀបធៀប