បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង ភោជនីយដ្ឋាន

Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងអាហារដ្ឋាន

$ 6,500 Can negotiate
សេងអាហារដ្ឋាន ប្រភេទអាជីវកម្ម៖អាហារថ្ងៃត្រង់ ,ម្ហូបកម្ម៉ង់,អាហារ ...
សេងអាហារដ្ឋាន ប្រភេទអាជីវកម្ម៖អាហារថ្ងៃត្រង់ ,ម្ហូបកម្ម៉ង់,អាហារ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាង អាហារដ្ឋានក្រៃថោង -តំលៃ១៦០០០ដុល្លា (...

$ 16,000 Can negotiate
-សេងហាង អាហារដ្ឋានក្រៃថោង -តំលៃ១៦០០០ដុល្លា (ចចារ) -រួមទាំងសំភារៈ ...
-សេងហាង អាហារដ្ឋានក្រៃថោង -តំលៃ១៦០០០ដុល្លា (ចចារ) -រួមទាំងសំភារៈ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងភោជនីដ្ឋាន

Spacial price $ 17,500 Include some material
សេងហាងមួយកន្លែងដើរនៅតាមខេត្តទីជនបទមួយតែនៅទីរួមស្រុកនៅជិតសាលារៀនម ...
សេងហាងមួយកន្លែងដើរនៅតាមខេត្តទីជនបទមួយតែនៅទីរួមស្រុកនៅជិតសាលារៀនម ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងភោជនីយដ្ថាន

$ 120,000 Include all of material
-សេងភោជនីយដ្ថាន -តំលៃសេង 120000$ 1 . ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សរុប 29គ្រឿង ...
-សេងភោជនីយដ្ថាន -តំលៃសេង 120000$ 1 . ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សរុប 29គ្រឿង ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងម្ហូប

Spacial price Sale price includes booking fee,include some material also
**សេងហាង ម្ដុំទួលទំពូង(ហាងមានចំណូលស្រាប់) (ម្ចាស់ហាងប្ដូរទីតាំងថ ...
**សេងហាង ម្ដុំទួលទំពូង(ហាងមានចំណូលស្រាប់) (ម្ចាស់ហាងប្ដូរទីតាំងថ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងភោជនីយដ្ថាន

$ 15,000 Monthly income Profit 3000 $ - 4000 $
ដំណឹងសេងហាង បន្ទាន់​ តំលៃ15000$ – កូវីតក៏មានភ្ញៀវអញ្ជេីញមក ...
ដំណឹងសេងហាង បន្ទាន់​ តំលៃ15000$ – កូវីតក៏មានភ្ញៀវអញ្ជេីញមក ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ភោជនីយដ្ឋានសំរាប់សេង

$ 59,000 include deposit 29000$
-River Bistro restaurant and longe –តម្លៃ: 59000$ –ជ ...
-River Bistro restaurant and longe –តម្លៃ: 59000$ –ជ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងភោជនីយដ្ឋាន

$ 40,000
ដំណឹងសេងហាងបន្ទាន់ភោជនីយដ្ឋាន មុិច យើងខ្ញុំប្រកាសសេងហាងបន្ទាន់ព្ ...
ដំណឹងសេងហាងបន្ទាន់ភោជនីយដ្ឋាន មុិច យើងខ្ញុំប្រកាសសេងហាងបន្ទាន់ព្ ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

សេងហាងចាក់ខ្ខៅ

$ 3,500
-សេងហាងឈ្មោះ ចាក់ខ្ចៅ -ថ្លៃជួល១ខែ 600$ -នៅសល់លុយកក់ 1800$ -សេង 3 ...
-សេងហាងឈ្មោះ ចាក់ខ្ចៅ -ថ្លៃជួល១ខែ 600$ -នៅសល់លុយកក់ 1800$ -សេង 3 ...
Biz for Sale
ការផ្តល់ជូនពិសេស

ភោជនីយដ្ឋានសំរាប់សេង

$ 10,000
ហាងសេងបន្ទាន់ 10000$(Can negotiate) ផ្ទះជួលដោយសារCovid ឥឡូវគាត់ជ ...
ហាងសេងបន្ទាន់ 10000$(Can negotiate) ផ្ទះជួលដោយសារCovid ឥឡូវគាត់ជ ...
  • កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

  • ស្វែងរក

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

    $ 300 ទៅ $ 2,500,000

  • បញ្ជីរបស់យើង

បញ្ជីប្រៀបធៀប